omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Frederick Forsyth: Dødens drabanter (The Dogs of War).
Uden år. Omslag: Ikke opgivet.   På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 335 (336). Format: ca. 23,5 x 15,6 cm. -- Omslaget er misfarvet af tobaksrøg.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © by Frederick Forsyth. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Kø-
benhavn. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Baskerville og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlunde. Printed in Denmark.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.