omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Evelyn Anthony: Døden i Malaspiga (The Malaspiga Exit).
Trykt: 1976. Omslag: Sigvard Hagsted.
På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 251 (252). Format: ca. 23,5 x 15,6 cm. -- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Ib Christiansen.
Copyright © by Anthony Enter-
prises Ltd. 1974. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Times hos Jørn Mathiasen, Viborg og trykt i S.L. Møllers Bogtryk-
keri, Skovlunde. Printed in Den-
mark 1976.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)