omslaget.jpg (ca. 100 Kb) David Milton: Dødens sendebud (The Hyte Maneuver).
Trykt: 1989.     Omslag: Susanne Koefoed (fotos: IFOT).     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 300 (301).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.     ISBN 87-15-05357-1 (Forlaget Danmark) og 87-15-01751-6.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Ulla War-
ren.
Copyright © 1988 by David Milton Wind. Udgivet af Det Ny Lademann A/S, København. Grafisk tilrettelæg-
ning: Annette Berggreen. Bogen er sat med Garamond hos Jabo-Foto-
sats, Grenå og trykt hos Nørhaven A/S, Viborg. Printed in Denmark 1989.