omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Hillary Waugh: Drabsafdeling Nord (»30« Manhattan East).
Uden år.     Omslag: ikke oplyst.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 256 (257).     Format: ca. 17,7 x 12,6 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Bente Brøndum Jæger.
Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense. Grafisk tilrette-
lægning: Leif Petersen. Copyright © 1968 by Hillary Waugh. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Printed in Denmark by S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlunde.

ISBN 87-15-00928-9.