omslaget.jpg (ca. 80 Kb) Ira Levin: Drengene fra Brasilien (The Boys from Brazil).
Trykt: 1978. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 274 (275). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
På bagsiden foto fra filmatiseringen af bogen.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Michael Tejn. Copyright © 1976 by Ira Levin. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København i venlig forståelse med Det Schønbergske Forlag og Wangels Forlag A/S. Forlagsre-
daktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Garamond og trykt hos Recato Offset, Herlev. Printed in Denmark 1978.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)