omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Jørn Riel: Du bor i dit navn.
Uden år.     Omslag: Arne Ungermann.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 244 (245).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Sat med Garamond. Copyright © 1976 and 1977 by Jørn Riel. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli.

Intet ISBN.
Ingen bogtrykker angivet.

Paperback udgave:

omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Trykt 1981.    På titelbladet Lademann.
Sider: 221 (222).     Format ca. 19,3 x 12,1 cm.

.

Sat med Linotype Janson. Copyright © 1976 by Jørn Riel. Udgivet af Lade-
mann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Trykt i A/S Modersmålets Tryk-
keri, Haderslev. Printed in Denmark 1981.

ISBN 87-15-01355-3.