omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Paul Gallico: Efter Poseidon-katastrofen (Beyond the Poseidon Adventure).
Uden år. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 214 (215). Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Hanne Dissing.
Sat med Baskerville. Copyright © 1978 by Mathemata-Anstalt. Ud-
givet af Lademann Forlagsaktie-
selskab, København. Forlagsre-
daktion: Keld Pauli.
ISBN 87-15-00958-0.
Ingen bogtrykker angivet.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)