omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Ellis K. Meacham: Flåden fra Bombay (On The Company's Service).
Uden år. Omslag: Svend Otto S.
På titelbladet: Vignet.
Sider: 298 (299). Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
-- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © by Ellis K. Meac-
ham. Udgivet af Lademann For-
lagsaktieselskab, København. Bogen er sat med Baskerville og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, København. Printed in Denmark.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)