omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Jørn Riel: Frøken Biancas dybe fald.
Trykt 1983.     Omslag og illustrationer: Eiler Krag.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 167.     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1982 by Jørn Riel. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Grafisk tilrettelægning: Freddy Pe-
dersen. Bogen er sat med Aldus hos Sti-
bo Sats og trykt i Poul Kristensens Bog-
trykkeri, Herning. Printed in Denmark 1983.
Intet ISBN.