omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Evelyn Anthony: Gidslet fra Teheran (The Persian Ransom).
Trykt: 1977. Omslag: Sigvard Hagsted.
På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 239 (240). Format: ca. 23,5 x 15,5 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Hans Hansen.
Sat med Baskerville. Copyright © 1975 by Anthony Enterprises Limited. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Trykt hos Andelsbogtrykkeriet i Odense. Printed in Denmark 1977.

Intet ISBN.