omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

John Dickson Carr: Giften i vandet (Below Suspicion).
Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.     Intet logo på titelbladet.
Sider: 242 (243).     Format: ca. 20,0 x 12,7 cm.     Pris kr. 12,50.

Paperback.

Oversat af Mogens Cohrt.
Bogen er sat med Baskerville. Copy-
right © by John Dickson Carr. Udgi-
vet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Typografisk til-
rettelægning: Leif Petersen. Printed in Denmark by Trier Schou, Odense.

ISBN 87-15-00445-7.

Nedenfor: Den indbundne udgave til bogklubben.

omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Oplysninger som ovenfor. Dog format ca. 20,7 x 13,3 cm. Ingen prisangivelse.

bindet.jpg (ca. 40 Kb)

Tekst som ovenfor.

Intet ISBN.