gogeungen.jpg (ca. 80 Kb) Catherine Cookson: Gøgeungen (The Girl).
Uden år.     På titelbladet: Lademann.    Omslag: Vibe Vestergaard.
Sider: 315 (316).     Format: ca. 17,7 x 12,6 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Ursula Baum Hansen.
Bogen er sat med Baskerville og udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Copyright © by Catherine Cookson, England. Printed in Denmark by A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev.

ISBN 87-15-00965-7.

Omslaget findes trykt på både blankt og mat papir.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)