omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Desmond Hamill: Hadets barrikader (Bitter Orange).
Uden år. Omslag: Gregers Damgård Jørgensen.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 237. Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Ulla Friis.
Copyright © 1979 by Desmond Hamill. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Grafisk tilrettelægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Garamond.
ISBN 87-15-01161-5.
Ingen bogtrykker angivet.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)