omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

John Maxwell: H.M.S. Bounty (H.M.S. Bounty).
Trykt: 1979.     Omslag og illustrationer: Karl V. Larsen.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 225 (228).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © 1977 by Innslodge Publi-cations Ltd. Udgivet af Lademann For-lagsaktieselskab, København. Forlags-redaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Baskerville hos Fyns Fotosats, Odense og trykt hos Recato Offset, Herlev. Printed in Denmark 1979.
ISBN 87-15-00897-5.
På omslagets inderside er fejltrykt ISBN 87-15-00891-5.