omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Ib Christiansen: Hvor er Lone?.
Uden år.     Omslag: Palle Pio.     Intet logo på titelbladet.
Sider: 191 (192).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Bogen er sat med Goudy. Copyright © 1975 by Ib Christiansen. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Printed in Denmark by A/S Modersmaalets Trykkeri, Haderslev.

Intet ISBN.