omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Louis L'Amour: Hvor prærievognene standsede. En nybyggerfortælling (Bendigo Shafter).
Trykt: 1980.     Omslag: Boye Willumsen.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 239 (240).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Mogens Boisen.
Copyright © 1979 by Louis L'Amour En-terprises Inc. Udgivet af Lademann For-lagsaktieselskab, København. Forlagsre-daktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Al-dus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlunde. Printed in Denmark 1980.
ISBN 87-15-01006-6.