IndMedHagen.jpg (ca. 40 Kb) John Murphy: Ind med Hagen! (Pay on the way out).
Uden år. Omslag: Ikke nævnt.
På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 242 (244). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Jørgen Christiansen. Copyright © 1975 by John Murphy. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Garamond.
Ingen bogtrykker angivet.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)