omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

John Masters: Kabale med ukendt makker (The Breaking Strain).   Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.
På titelbladet: Skrifolas Kriminalbibliotek.    Sider: 307 (308).     Format: ca. 20,5 x 13,4 cm.     Intet ISBN..

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Leif Tronholm.
Bogen er sat med Diethelm Antikva. © Copyright 1968 by John Masters. Ud-
givet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Produceret af Sture Jensen. Printed in Denmark by A/S Modersmaalets Trykkeri, Haderslev.