omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Burton Wohl: Kina-syndromet ().
Trykt: 1979. Omslag: Ikke opgivet. Forestiller de tre hovedrolleindehavere fra den film, som bogen er bygget over.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 167 (168). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Finn & Grete Andersen.
Copyright © 1979 by Eyewitness, Ltd. Published by arrangement with Bantam Books Inc. New York. Udgivet af Lade-
mann Forlagsaktieselskab, København i venlig forståelse med Chr. Eriksens For-
lag. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Times og trykt i Modersmålets Trykkeri A/S, Haderslev. Printed in Den-
mark 1979.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.