omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Gustav Wied: Knagsted.
Uden år.     Omslag og illustrationer: Arne Ungermann.
På titelbladet: Forlaget Union.
Sider: 285 (286).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
Omslagets ryg er mærket af sol- og dagslys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Knagsted, der er optrykt efter originalud-
gaven, er i et vist omfang bragt i overens-
stemmelse med moderne retsskrivnings-
regler. Illustrationer copyright © Arne Ungermann. Bogen er sat med Basker-
ville og udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Tilrettelægning: Freddy Pedersen. Produktion: Sture Jensen. Printed in Denmark by Recato Offset, København.
Intet ISBN.