omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Harry Patterson: Kongejagt (To catch a King).
Trykt: 1981. Omslag: Yusuke Nagano.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 223 (224). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Knud Søgaard.
Copyright © 1979 by Harry Pat-
terson. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Grafisk tilrettelægning: Leif Pe-
tersen. Bogen er sat med Bas-
kerville og trykt i A/S Modersmå-
lets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1981.
ISBN 87-15-01064-3.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)

Genudgivet som nr. 22 i serien "Lademann Bestsellers". Og igen i 1984 (vist her) i serien "Danmarks Bestsellers".
nr22.jpg (ca. 40 Kb)Forlaget Danmark. ISBN 87-15-01477-0. Omslag: Kjeld Brandt.