omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Mogens Wenzel Andreasen: Laila-min Laila.
Trykt: 1981.    Omslag: Bent Juul Nielsen.  På titelbladet: Danmarks Bogklub.    Sider: 224 (225).   Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.    Intet ISBN.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1970, 1981 by Mogens Wenzel Andreasen. Forfatterens re-
viderede udgave. Udgivet af Forlaget Danmark A/S, København og sat med Linotype Janson. Trykt i Poul Kristen-
sens Bogtrykkeri, Herning. Printed in Denmark 1981.