omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Poul-Henrik Trampe: Lene alene.
Trykt: 1980.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Danmarks Bogklub.
Sider: 269 (270). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1979 by Poul-Henrik Trampe. Udgivet af Forlaget Danmark A/S, Køben-
havn efter overenskomst med Wøldikes Forlag. Bogen er formgivet af Freddy Pe-
dersen og sat med Linotype Janson. Trykt i Poul Kristensens Bogtrykkeri, Herning. Printed in Denmark 1980.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.