omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

George MacDonald Fraser: Levemand til søs - Af Flashman-Papirerne 1848-49 (Flash for Freedom).
Uden år.     Omslag: A. E. Barbosa.   Illustrationer: Hasse Erikson.     På titelbladet: Vignet.
Sider: 289 (291).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.     Intet ISBN.
Omslagets ryg er påvirket af lys m.v.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © by George MacDonald Fraser. Udgivet af Lademann For-
lagsaktieselskab, København. Bogen er sat med Diethelm Antikva og trykt i A/S Modersmaalets Trykkeri, Haders-
lev. Printed in Denmark.

Titelbladet:

titelblad.jpg (ca. 40 Kb)

Genoptrykt 1986 som nr. 76 i serien "Lademann Bestsellers".

bestseller 76.jpg (ca. 100 Kb)

Omslag: Kjeld Brandt.
ISBN 87-15-01581-5.