omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Eric Ambler: Manden fra Levanten (The Levanter).
Uden år.     Omslag: Sigvard Hagsted.     På titelbladet: Vignet.
Sider: 259 (260).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Erik Pouplier.
© Copyright by Eric Ambler. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Monophoto Times hos Mogens Raffel, København og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlunde. Printed in Den-
mark.
Intet ISBN.