omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Nevil Shute: Manden med pilefløjterne (Pied Piper).
Uden år.     Omslag og illustrationer: Svend Otto S..     På titelbladet: Forlaget Union.
Sider: 277 (278). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er skadet af lys og røg.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af William Jensen.
Bogen er sat med Intertype Aldus hos Th. Laursens Bogtrykkeri, Tønder og udsendt af Lademann Forlagsaktieselskab, Kø-
benhavn efter venlig overenskomst med Vintens Forlag A/S. Typografi: Freddy Pedersen. © Copyright by Nevil Shute. Printed in Denmark by Martins Bog-
trykkeri, Christiansfeld.

Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb) < < Forreste og bagerste omslagsflap. Titelbladet:
titelblad.jpg (ca. 40 Kb)