omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Trevanian: Mørkets agenter (The Loo Sanction).
Uden år.     Omslag: Eric Palmquist.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 227 (228).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Erik Pouplier.
Copyright © by Trevanian. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bo-
gen er sat med Times og trykt i S. L. Møl-
lers Bogtrykkeri, Skovlunde. Printed in Denmark.
Intet ISBN.