omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Patricia Moyes: Mord i sort (Black Widower).
Uden år.     Omslag: Boye Willumsen.     Intet logo på titelbladet.
Sider: 229 (231).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Cohrt.
Copyright © by Patricia Moyes. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Bogen er sat med Times og trykt hos Trier Schou bogtryk og offset, Oden-
se. Printed in Denmark.
Intet ISBN.