omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Margaret Yorke: Morderens viden (The Point of Murder).
Trykt: 1980.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Lademann.     Sider: 236 (237).     Format: ca. 17,8 x 12,5 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Grete Juel Jørgensen.
Copyright © 1978 by Margaret Yorke. Udgivet af Lademann Forlagsaktie-
selskab, København. Grafisk tilrette-
lægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Oden-
se og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlunde. Printed in Denmark 1980.

ISBN 87-15-01033-3.