omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Max Catto: Murphys krig (Murphy's War).
Trykt: 1979.     Omslag: William Pedersen (korrekt er: William Petersen).     På titelbladet: Lademann.
Sider: 245 (246).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © 1969 by Max Catto. Ud-
givet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Aldus og trykt i Th. Laursens Bogtrykkeri, Tønder. Printed in Denmark 1979.

ISBN 87-15-00956-4.