omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

William Deverell: Narko (Needles).
Trykt: 1981.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 280 (281).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Sjak Svendstorp.
Copyright © 1979 by McClelland and Stewart - Bantam Limited. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Grafisk tilrettelægning: Leif Peter-
sen. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri A/S, Skovlunde. Printed in Denmark 1981.
ISBN 87-15-01167-4.