omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Duncan Kyle: Nedtælling (The Dancing Men).
Trykt: 1986. Omslag: Niels Bo Bojesen.
På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 292 (293). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Søren H. Madsen.
Copyright © 1985 Duncan Kyle. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Kø-
benhavn. Grafisk tilrettelæning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Aldus. Sats og tryk: A/S Modersmålets Trykkeri, Haders-
lev. Printed in Denmark 1986.
ISBN 87-15-05145-5.
Alternativt ISBN 87-15-01583-1

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)

< < Forreste og bagerste omslagsflap.

Genudgivet som nummer 165 i serien "Lademann Bestsellers".