omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Torben Nielsen: Nitten røde roser.
Uden år.     Omslag: Foto (fra filmatiseringen af bogen ?).     På titelbladet: Vignet (rose).     Sider: 199 (200).    Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.     Intet ISBN.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Bogen er sat med Baskerville. © Copyright by Torben Nielsen. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Printed in Denmark by A/S Modersmaalets Trykkeri, Haderslev.

Også udgivet i et større format (ca. 23,5x15,6 cm), og som paperback. Se nedenfor.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1987 som nr. 101 i serien "Lademann Bestsellers".

bestseller 101.jpg (ca. 100 Kb)

Omslag: Kjeld Brandt.
ISBN 87-15-01666-8.

Det større format:

omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Torben Nielsen: Nitten røde roser.
Uden år.       Omslag: Foto (fra filmatiseringen af bogen).      På titelbladet: Vignet (rose).     Sider: 253.      Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
Det højere sideantal i denne store udgave i forhold til den mindre, skyldes nogle endog meget brede margener på siderne og næsten dobbelt linieafstand. Selve teksten er uændret.

.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Nitten røde roser er sat med Basker-
ville. © Copyright by Torben Nielsen. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Printed in Denmark by S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlunde.

Intet ISBN.

Paperbackudgaven:

omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Torben Nielsen: Nitten røde roser.
Uden år. På titelbladet: Lademann. 199 (200) sider. Format: ca. 19,8 x 12,8 cm. ISBN 87-15-00391-4. Pris kr. 12,50. Øvrige oplysninger som ovenfor.