omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Ernest Hemingway: Øen og havet (Islands in the Stream).
Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.
På titelbladet: Søhest"-logo. 6nbsp;   På forsatsbladet et kort over Cuba med omliggende øer.
Sider: 356 (357).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
Efterskrift af Ole Storm.     Intet ISBN.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © by Mary Hemingway. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Kø-
benhavn. Bogen er sat med Baskerville og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, København. Printed in Denmark.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)

Blev genoptrykt som paperback i 1988 af "Det Ny Lademann":

omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Ernest Hemingway: Øen og havet (Islands in the Stream).
Trykt 1988.     Omslag: Bent Juul Nielsen.
På titelbladet: Lademann.     Sider: 356 (357).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
Efterskrift af Ole Storm.     ISBN 87-15-01316-7.
Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © 1980 by Mary Hemingway. Udgivet af Det ny Lademann, København. Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Laursen, Tønder. Printed in Denmark 1988.