omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Barbara Bickmore: Øst for Solen. Anden del (East of the Sun).    Trykt: 1990.     Omslag: Jim Griffin. Design: Susanne Koefoed.
På titelbladet: Forlaget Danmark.     Indeholder siderne 371-629.     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.    ISBN 87-15-05235-4.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Vivi Berendt.
Copyright © 1988 by Barbara Bick-
more. Udgivet af Det Ny Lademann A/S, København. Published by agree-
ment with Licht & Licht Agency, Den-
mark. Bogen er sat med Times hos ik sats & grafik ApS, Haderslev og trykt hos Nørhaven A/S, Viborg. Printed in Denmark 1990. Denne udgave må ikke gøres til genstand for offentligt udlån.

ISBN komplet: 87-15-05236-2.