hardknude.jpg (ca. 40 Kb) Nora Roberts: Partnere på prøve (Hot Ice).
Trykt 1989.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 254 (255).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.    ISBN 87-15-05222-2 (Forlaget Danmark) + 87-15-01712-5.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Charlotte Grubb.
Copyright © 1987 Nora Roberts. Copyright oversættelse © 1989 Det Ny Lademann A/S, København. Udgivet af Det Ny Lademann A/S. Published by arrangement with Bantam Books, a division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., New York. Grafisk tilrette-
lægning: Anne-Marie Schulz. Bogen er sat med English Times hos Jabo-Fotosats, Grenå og trykt hos Nør-
haven A/S, Viborg. Printed in Denmark 1989.