omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

J. D. Reed: Penge på lommen (Free Fall).
Uden år.     Omslag: Annette Carlsen.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 225 (226).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Finn og Grete Andersen.
Sat med Garamond. Copyright © 1980 by J. D. Reed. Udgivet af Lademann For-
lagsaktieselskab, København. Grafisk tilrettelægning: Leif Petersen.
ISBN 87-15-01152-6.
Ingen bogtrykker angivet.