omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Gerald Green: Ragnarok (Holocaust).
Trykt: 1979. Omslag: Foto fra TV-serien.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 351 (352). Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Lilian Cipikoff.
Copyright © 1978 by Gerald Green and Titus Productions, Inc. Pub-
lished by arrangement with Ban-
tam Books, Inc., New York. Ud-
givet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København i venlig forståel-
se med Chr. Erichsens Forlag. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Times og trykt hos Recato Offset, Herlev. Printed in Denmark 1979.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)