omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Jørn Riel: Rejsen til Nanga - en usædvanlig lang skrøne.
Trykt 1981.     Omslag og illustrationer: Eiler Krag.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 236 (238).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1980 by Jørn Riel. Ud-
givet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Bogen er sat med Times og trykt i Modersmålets Bog-
trykkeri, Haderslev. Printed in Den-
mark 1981.

ISBN 87-15-01241-7.

Findes også i hæftet udgave.