omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Paul Gallico: Riviera-kvartet (The Zoo Gang).
Trykt 1976.     Omslag og titelblad: Des Asmussen.    På titelbladet: Tegning.
Sider: 236 (237). Format: ca. 20,5 x 13,4 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Cohrt.
Copyright © 1962 and 1971 by Paul Gallico and Mathemata Anstalt. Ud-
givet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Diet-
helm Antikva og trykt i A/S Moders-
målets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1976.

Intet ISBN.

titelblad.jpg (ca. 40 Kb)

Titelbladet.