omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Nan F. Salerno og Rosamond M. Vanderburgh: Shamanens datter (Shaman's Daughter).
Trykt 1982.    På titelbladet: Forlaget Danmark.     Sider: 375 (376).     Format: ca. 23,5 x 15,5 cm.     ISBN 87-15-01141-0.

Oversat fra amerikansk af Arne Herløv Petersen.
Copyright © 1980 Nan F. Salerno and Rosamond M. Vanderburgh. All rights reserved. Udgivet af Lademann For-
lagsaktieselskab, København. Original English language edition published by Prentice-Hall, Inc. Grafisk tilrettelægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Aldus hos Satsform, Åbyhøj og trykt i Th. Laursens Bogtrykkeri A/S, Tønder. Printed in Denmark 1982.

Hæftet udgave:

omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Nan F. Salerno og Rosamond M. Vanderburgh: Shamanens datter (Shaman's Daughter).
Trykt 1988.    Omslag: Bent Juul Nielsen     På titelbladet: Lademann.     Sider: 375 (376).     Format: ca. 23 x 15,2 cm.     ISBN 87-15-01141-0.

.

Oversat fra amerikansk af Arne Herløv Petersen.
Copyright © 1980 Nan F. Salerno and Rosamond M. Vanderburgh. All rights reserved. Udgivet af Lade-
mann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Original English language edition published by Prentice-Hall, Inc. Grafisk tilrettelægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Aldus hos Satsform, Åbyhøj og trykt i Th. Laursens Bogtrykkeri A/S, Tønder. Printed in Denmark 1988.