omslaget.jpg (ca. 80 Kb) Helen MacInnes: Skjult fjende (The Snare of the Hunter).   Trykt: 1976.
Omslag: Ikke oplyst.   Intet logo på titelbladet.    Sider: 275 (276).    Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.    Intet ISBN.
Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Hanne Dissing.
Copyright © 1974 by Helen MacInnes. Udgivet af Lademann Forlagsaktie-
selskab, København. Forlagsredak-
tion: Keld Pauli. Bogen er sat med Diethelm Antikva og trykt i A/S Mo-
dersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1976.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1984 som nr. 28 i serien "Lademann Bestsellers", samt uden nummer i serien "Danmarks Best-
sellers" (vist her).

bestseller 28.jpg (ca. 100 Kb)

Omslag: Kjeld Brandt.
ISBN 87-15-01492-4.