omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Evelyn Anthony: Skygger i natten (The Occupying Power).
Uden år [1975].     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 260 (261).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.    Intet ISBN.
Omslagets ryg er skadet af lysets påvirkning.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Hanne Dissing.
Copyright © by Anthony Enterprises Limi-
ted. Udgivet af Lademann Forlagsaktie-
selskab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Times og trykt i S.L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlun-
de. Printed in Denmark.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.
Genoptrykt 1984 som nr. 29 i serien "Lademann Bestsellers".

bestseller 29.jpg (ca. 100 Kb)

Omslag: Kjeld Brandt.
ISBN 87-15-01498-7.