omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Victoria Holt: Slottet på den fjerne ø (Lord of the Far Island).
Trykt: 1977.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 275 (276).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Hanne Dissing.
Copyright © 1975 by Victoria Holt. Ud-
givet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Basker-
ville hos Jørn Mathiasen, Viborg og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skov-
lunde. Printed in Denmark 1977.

Intet ISBN.