Spogelsesmunken.jpg (ca. 80 Kb) Ann Marlowe: Spøgelsesmunken (Thunder in The Kerk).
Trykt: 1981. Omslag: Bent Juul Nielsen.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 246 (247). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Ib Christiansen. Copyright © 1979 by Ann Marlowe. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Grafisk tilrettelæg-
ning: Leif Petersen. Bogen er sat med Baskerville og trykt i A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1981.
ISBN 87-15-01146-1.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)