omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Ken Follett: Storm-øen (Storm Island).
Trykt: 1980.     Omslag: Yusuke Nagano.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 284 (285).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Knud Sø-
gaard.
Copyright © 1978 by Ken Follett. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Foto-
sats, Odense, og trykt hos Recato Offset A/S, Herlev. Printed in Denmark 1980.

ISBN 87-15-01015-5.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)