omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Jack Higgins: Stormvarsel (Storm Warning).
Trykt: 1978.     Omslag: William Pedersen (Korrekt er: William Petersen).     På titelbladet: Lademann.
Sider: 236 (237).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © 1976 by Jack Higgins. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Forlagsredak-
tion: Keld Pauli. Bogen er sat med Baskerville hos Jørn Mathiasen, Vi-
borg og trykt i S. L. Møllers bogtryk-
keri, Skovlunde. Printed in Denmark 1978.

ISBN 87-15-00756-1.

Genoptrykt 1983 som nr. 8 i serien "Lademann Bestsellers".

bestseller 8.jpg (ca. 100 Kb)

Omslag: Kjeld Brandt.
ISBN 87-7384-008-4.
Det viste eksemplar er et senere genoptryk fra forlaget Lademann Bestsellers A/S, København. Man har dog ikke ændret trykåret.