omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Ole Juul: Torsdag før onsdag.
Trykt: 1981. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Danmarks Bogklub.
Sider: 283 (284). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1980 by Ole Juul. Udgivet af Forlaget Danmark A/S, København. Bo-
gen er formgivet af Freddy Pedersen og sat med Linotype Janson. Trykt i Poul Kristensens Bogtrykkeri, Herning. Printed in Denmark 1981.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste omslags-
flap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)