omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Torben Nielsen: At elske er at dø + Kornelius af Korinth + Balance i tingene.
Efterskrift af Poul Thomsen.     Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.
På titelbladet: Grafik.
Sider: 258 (259).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Bogen er sat med Goudy Old Style. Typografisk tilrettelægning: Leif Pe-
tersen. © Copyright 1976 by Torben Nielsen. Udgivet af Lademann For-
lagsaktieselskab, København. Printed in Denmark by Andelsbogtrykkeriet i Odense.

Intet ISBN.