omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Nicolas Freeling: Tusmørkemanden (The King of The Rainy Country).
Uden år.     Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Skrifola. På bagside af omslaget: Skrifolas Kriminal Bibliotek.
Sider: 199 (200). Format: ca. 18,4 x 12,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Grete Juel Jørgensen.
Bogen er sat med Garamond Antikva. © Forlaget Skrifola, København. Sats og tryk: A/S Modersmaalets Trykkeri, Ha-
derslev. Printed in Denmark.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.
Oprindelig udgivet som nr. K 443 i serien "Lommeromanen":

LR443.jpg (ca.40 Kb)